Metsänhoitopalvelut Varkauden seudulla Savossa

Metsänhoitotyöt kannattaa hoitaa ajallaan, jotta metsä voi hyvin, puut pääsivät kasvamaan optimaalisissa olosuhteissa, ja sinä metsänomistajana saisit sieltä arvokasta puutavaraa. Oikein hoidettuna metsä voi paremmin ja näin ollen myös tuottaa hyvin.

Tekee HeKe tarjoaa ammattitaitoiset metsänhoitopalvelut ympäristöä huomioiden

 • taimikon hoito
 • nuoren metsän hoitotyöt
 • puuntaimien istutukset

Puuntaimien istutus

Teemme puuntaimien istutukset ripeästi ammattitaidolla. Puuntaimien istutuksen jälkeen on paikka kohtaisesti tärkeää myös heinien ja muun taimen kasvua haittaavan kasvillisuuden polkeminen taimen ympäriltä kannattavaa, jotta taimi pääsee kasvamaan ohi muun aluskasvillisuuden.

Taimikon sekä nuoren metsän hoito

Toteutamme metsänhoitotöitä moottori- ja raivaussahalla. Käytössämme on ammattitaitoiset metsurit. Metsänhoitotöitä teemme monipuolisesti mm.

 • taimikon varhaisperkaus
 • taimikon harvennus
 • ennakkoraivaus

Taimikon varhaisperkauksessa havupuutaimikosta poistetaan taimien kasvua haittaavat lehtipuut. Taimikkoa harvennetaan ja tehdään puille riittävästi kasvutilaa. Ennakkoraivauksessa poistamme harvennuskypsästä metsästä konetyötä haittaavan pienpuuston. Ennakkoraivaus auttaa hakkuukoneen kuljettajan työskentelyä koneen kanssa. Näin tulee vähemmän puustovaurioita, ja koneen työskentely nopeutuu.

Kemera-tukihakemukset

TekeeHeke voi hoitaa Kemera-tukihakemuksen puolestanne osana metsänhoitopalvelua. Metsäkeskuksen myöntämää veronalaista Kemera-tukea myönnetään yksityisille metsänomistajille metsänhoidon tukemiseen.

Metsänhoito on kannattavaa metsän hyvinvoinnin osalta ja metsänhoitoon on myös mahdollista hakea Kemera-tukea.

Metsään.fi palvelussa voit antaa TekeeHeke Oy:lle suostumuksen metsätilan tietojen tarkasteluun.

Palvelun käyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

 


Tekee HeKe Metsänhoitopalvelut Oy 3239183-5 • Varkaus

Heikki Kelkka
Puh. 044 012 7170heikki@tekeeheke.fi

› Tilaa maksuton kustannusarvio metsänhoitopalvelusta!

  Nimi/Yritys

  Sähköposti

  Puhelin

  Työkohteen osoite

  Viesti

  Metsänhoitopalvelut - taimien istutus - Varkauden seudulla - sen Tekee Heke!

  Metsänhoito- ja puunkaatopalvelut - sen Tekee Heke

  Metsänhoitopalvelut Varkauden seudulla - sen Tekee Heke ammattitaidolla!

  Metsänhoitopalvelut ammattitaidolla ja sovitun aikataulun mukaan - sen Tekee Heke!

  Metsänhoitopalvelut ja puunkaadot Varkauden seudulla - sen Tekee Heke!