Ilmakuvaukset apuna metsänhoidossa

Ilmakuvat metsätilasta antavat ajantasaista tietoa metsän kunnosta, miten metsänhoitotyöt on tehty ja mitä olisi hyvä tehdä lähitulevaisuudessa. Ilmakuvausta voidaan hyödyntää myös ennen ja jälkeen metsänhoitotöiden, jolloin metsänomistaja saa kattavan kuvauksen tehdyistä metsänhoitotöistä.

Ilmakuvausta voidaan käyttää myös mahdollisten metsätuhojen laajuuden ja sijainnin määrittämisessä. Ilmakuvista erottyy hyvin myös erityiskohteet kuten harvemmat puuryhmät tai metsälakikohteet. Ilmakuvista voidaan myös arvioida hyönteistuhojen laajuutta.

Ilmakuvauksen mahdollisia käyttökohteita metsässä ovat:

 • metsien inventointi ja tilakohtaisen metsäsuunnittelun avustaminen
 • ojien kunnon määritys
 • ojitustarpeen tai ojien perkuun suunnittelu
 • sähkölinjojen puuston hoidon ja alustan raivauksen tarpeen määrittely
 • taimikon tilan tai hoitotarpeen määrittely
 • metsässä tehtyjen töiden havainnollistaminen asiakkaille
 • hoitotyön laadun ja työjäljen seuranta, hakkuiden korjuujäljen tarkastus ja dokumentointi
 • äkilliset kartoitustarpeet
 • metsätuhojen kartoitus (myrsky- tai hyönteistuhoalueen rajaus)

› Tilaa maksuton kustannusarvio puunkaadosta tai metsänhoitopalveluista!

  Nimi/Yritys

  Sähköposti

  Puhelin

  Työkohteen osoite

  Viesti